Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Educació infantil

Educació Infantil (I3, I4 i I5)

A FEDAC Horta acollim els nens i nenes d’educació infantil en un entorn proper i familiar. Alhora, estimulem el desig de preguntar-se i la curiositat dels més petits per convertir-los en el motor de l’aprenentatge i arrelar la motivació de seguir aprenent durant tota la vida. A l’etapa d’infantil, donem molta importància al vincle emocional i als hàbits, per tal d’aconseguir un bon desenvolupament personal i desvetllar totes les potencialitats intel·lectuals de cada nen. Al llarg de l’etapa i respectant el seu ritme, els infants adquireixen les capacitats que els possibiliten viure unes relacions estables i afectives amb ells mateixos i els altres, a més de conèixer i interpretar l’entorn.

Projectes de l’etapa

Ambients d'aprenentatge

A educació infantil proposem diversos ambients d’aprenentatge que, a través del joc, estimulen el desenvolupament intel·lectual dels nens i nenes, a més de les relacions d’ajuda i col·laboració.

 • Capità Enciam (hort escolar): A l’espai de l’hort tenim cura dels planters, reguem, plantem, traiem males herbes, collim el que creix. També hi ha espai per a jocs amb objectes naturals (pedres, branques, troncs...) que permeten treballar aspectes matemàtics o de lectoescriptura, així com el racó dels sons i del teixit en vertical.
 • Constructors:  L’espai constructor és l’espai per a la creació en volum: construir, muntar, desmuntar i composar amb diferents materials, com LEGO, Duplo, Kappla, fustes, trens, carreteres i cotxes... L’espai també permet fer collages amb material divers i amb imantats en pla vertical.
 • Sàpiens:  Sàpiens és l’espai per a l’experimentació, el raonament i la psicomotricitat fina. Ho fem amb jocs d’aigua, imants, rodes dentades, cadenats i claus... i jocs de bales per treballar el pla inclinat, fer prediccions i posar-les en pràctica.
 • Tot sona: Dediquem aquest espai a la música, els sons, la dansa i els ritmes. Comptem amb una diversitat d’objectes sonors que ajuden a descobrir la qualitat, el to i l’afinació.
 • Let’s Keep Fit: A l’espai de psicomotricitat la mestra es comunica en tot moment en llengua anglesa amb els nens i nenes. En aquesta proposta, aquells que necessiten un plus de moviment troben jocs, exercicis, disfresses, circuits...
 • Ja t’ho faràs:  Aquest és l’espai per a la creativitat, la plàstica, la pintura i el dibuix. Amb diferents tècniques i estris diversos, els alumnes descobreixen el gust per l’expressió artística.
 • Exploradors: Dediquem aquest espai a la descoberta de l’entorn. Amb el fil conductor de les cultures del món (Xina, Àfrica, Pol Nord), els nens i les nenes aprenen a identificar el mapamundi a través de jocs de llenguatge, grafisme, minimons, maquillatge, contes...
 • Hi havia una vegada:  Els contes són el fil conductor d’aquest espai per al treball del llenguatge i l’expressió oral amb titelles, disfresses, ombres, llum, màscares...
Matemàtiques manipulatives i vivencials (EMAT)

EMAT és un programa didàctic i pedagògic basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels infants.

A educació infantil dediquem una sessió diària a les matemàtiques manipulatives i vivencials d’EMAT amb la següent rutina:

 • Bits d’estimulació primerenca
 • Càlcul mental (problema del dia)
 • Joc demostració/activitat manipulativa. Matijocs
 • Fitxa del quadern
 • Reflexió final (metacognició)

Més informació

Aprenentatge per projectes

Per tal que l’aprenentatge sigui motivador i significatiu per als alumnes, treballem els continguts de manera interdisciplinària a través de projectes que ells mateixos proposen. Així, partint dels seus coneixements previs i ensenyant-los a fer-se preguntes, treballem totes les àrees amb un fil conductor que ajuda els infants a descobrir allò que els desperta curiositat. Aquesta proposta a educació infantil suposa la introducció al treball cooperatiu, la recerca i l’oratòria. Per tal d’aconseguir una atenció més personalitzada, oferim dues hores de codocència (dues mestres a l’aula) a la setmana a cada grup classe.

Consciència fonològica

Iniciem el procés de l’aprenentatge de la lectoescriptura amb el mètode de la consciència fonològica, respectant sempre el ritme maduratiu de cada alumne. Aquest mètode permet, a partir del treball profund del llenguatge oral, arribar a la distinció dels sons i les seves grafies.

Més informació

Treball cooperatiu

Les característiques específiques dels alumnes en edat infantil fan que en l’inici al treball cooperatiu ens centrem en aprendre a escoltar, argumentar i cedir quan l’ocasió ho requereix. D’aquesta manera, aprenen a acceptar altres punts de vista i a ajudar-se mútuament. Aquesta és la base per a la bona pràctica futura en un treball cooperatiu més estructurat. A infantil fem aquesta introducció al treball cooperatiu a través d’activitats concretes en parelles o grups de tres, i a Infantil-5 (I5) en projectes més amplis.

Escolta'm

El projecte Escolta’m a educació infantil es combina amb l’educació emocional: mentre una mestra duu a terme activitats d’educació emocional amb el grup, la tutora surt de l’aula amb tres alumnes per fer la tutoria Escolta’m en un altre espai durant 25 minuts.

Escola sostenible

A educació infantil prioritzem petites grans accions a favor de la sostenibilitat, com la recollida selectiva dels residus generals o tenim cura de l’hort escolar. Alhora, col·laborem en la reducció de residus portant sempre els esmorzars en embolcalls sostenibles.

Més informació

Projecte lingüístic 3L

Conscients de la gran plasticitat cerebral dels nens i nenes en edat infantil, dediquem dues hores a la setmana a classe d’anglès. A més, utilitzem la llengua anglesa en una hora setmanal de Psichomotility i en les sis hores de l’ambient Let’s Keep Fit.

Aprenentatge-Servei (ApS)

Creiem en el valor de l’aprenentatge cooperatiu i en el potencial educatiu quan grans i petits aprenen de forma conjunta. Per això, a educació infantil realitzem activitats amb alumnes més grans de l’escola, que esdevenen padrins i padrines. A més, els alumnes d’Infantil-5 (I5) organitzen i participen en activitats amb la residència d’avis “La teva residència” de davant de l’escola.

TÀCtil

A totes les aules d'infantil comptem amb pantalles tàctils i 15 iPads per introduir els infants en el món digital, aprendre a utilitzar un site, fer fotografies, treballar a partir de codis QR, obrir vídeos, realitzar activitats digitals i moure’s de la manera més autònoma possible dins de les eines digitals que puguin necessitar.

Matèries complementàries

Dins de l’horari escolar, impartim un conjunt d’activitats complementàries per a tots els nens i nenes que reforcen el seu aprenentatge des d’una vessant lúdica:

 • Natació
 • Projecte d'Activació de la Intel·ligència (PAI)
 • Escolta'm
 • artTIC
 • TUtopia
 • Oratòria
 • Juguem i aprenem

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website