Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Batxillerat

Batxillerat

Al Campus Horta de la nostra escola preparem els alumnes de batxillerat perquè descobreixin els seus talents personals, que els permetran donar resposta als reptes de la societat actual i posar en marxa tot el seu potencial per fer un món millor. A FEDAC Horta oferim als nois i noies la possibilitat de cursar el batxillerat en dos itineraris:

  • Batxillerat humanístic social
  • Batxillerat científic/tecnològic

Al llarg del batxillerat, orientem els alumnes perquè triïn aquelles opcions que millor afavoreixen el seu desenvolupament integral com a persones, amb una formació intel·lectual i humana. Alhora, els dotem dels coneixements i les habilitats que els permetin executar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

Impartim el batxillerat en un edifici independent, amb aules noves amb suport digital, adaptades per a un ensenyament de qualitat i actualitzat. Així, el Campus Horta esdevé d’un espai exclusiu per als nois i noies de batxillerat, amb aules de desdoblament i sales d’estudi pensades per afavorir la mobilitat i generar espais de treball cooperatiu, diàleg i estudi personal. D’aquesta manera, possibilitem l’autonomia dels alumnes, en potenciem la creativitat i afavorim el benestar.

Projectes de l’etapa

Coaching tutorial i orientació

Elaborem un plan personalitzat per ajudar cada estudiant a conèixer-se millor i progresssar tant en els aspectes intrapersonals com acadèmics.

  • Acompanyament i seguiment per part d’un coach durant tot el batxillerat, amb el suport del departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola.
  • Comunicació presencial i virtual amb les famílies.
  • Activitats de tutoria que afavoreixen la cohesió del grup.
  • Foment de l’autoconeixement de l’alumne, amb els seus punts forts i aspectes a millorar.
  • Orientació i assessorament enfocats al futur professional de cada estudiant.
Impressores 3D

Emmarcada en la formació tecnològica, oferim als alumnes de batxillerat la possibilitat d’ampliar la seva experiència en impressió 3D a través d’una matèria optativa específica. Els alumnes són els encarregats de dissenyar i elaborar els seus propis projectes d’impressió 3D.

Geography and History 3L

Impartim en anglès les matèries de geografia i història, com a part del projecte lingüístic 3L de la FEDAC. El fet de treballar els continguts d’aquestes àrees en anglès permet als alumnes practicar de manera més efectiva i comunicativa la llengua anglesa, a més de millorar-ne el nivell.

 Batxillerat Dual

Els alumnes que ho desitgin poden iniciar, a partir de 3r d’ESO, el programa de Batxillerat DUAL, que els permet obtenir la doble titulació de batxillerat espanyol i americà. Aquest programa permet que els alumnes estiguin matriculats simultàniament a l’escola i en un institut (High School) dels Estats Units a través de la institució escolar Academica Corporation. El Batxillerat DUAL aporta principalment tres valors afegits als estudiants que opten per cursar-lo:

  • Immersió lingüística: els alumnes milloren la seva competència lingüística en llengua anglesa, ja que aquesta és la llengua d’estudi, comunicació i treball.
  • Immersió tecnològica: el programa és 100% online, amb professorat americà, a través de plataformes i eines de comunicació telemàtiques.
  • Maduració personal mitjançant l’autogestió, l’esforç, la responsabilitat i l’organització de l’alumne en l’estudi i el treball.
Alemany

Oferim la possibilitat de seguir els estudis d’alemany a aquells estudiants que han cursat aquest idioma com a segona llengua estrangera durant l’etapa de secundària. D’aquesta manera, els estudiants tenen l’oportunitat d’aprofundir en el coneixement de la llengua i la cultura alemanyes amb l’objectiu d’assolir-ne una bona competència.

LideratgeS (LeaderInMe-LEM)

A LeaderInMe (LEM), els alumnes de 1r de batxillerat treballen els 7 Hàbits de l’efectivitat i el lideratge personals amb activitats adaptades a aquesta etapa educativa. El programa LEM ajuda els alumnes a posar en pràctica la intel·ligència emocional i l’atenció plena tot proporcionant-los principis, conductes i eines, que els ajudaran tant en la seva vida personal com acadèmica i professional.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.