Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Batxillerat

Batxillerat

Al Campus Horta de la nostra escola preparem els alumnes de batxillerat perquè descobreixin els seus talents personals, que els permetran donar resposta als reptes de la societat actual i posar en marxa tot el seu potencial per fer un món millor. A FEDAC Horta oferim als nois i noies la possibilitat de cursar el batxillerat en dos itineraris:

 • Batxillerat humanístic social
 • Batxillerat científic/tecnològic

Al llarg del batxillerat, orientem els alumnes perquè triïn aquelles opcions que millor afavoreixen el seu desenvolupament integral com a persones, amb una formació intel·lectual i humana. Alhora, els dotem dels coneixements i les habilitats que els permetin executar les seves funcions socials amb responsabilitat i competència.

Impartim el batxillerat en un edifici independent, amb aules noves amb suport digital, adaptades per a un ensenyament de qualitat i actualitzat. Així, el Campus Horta esdevé d’un espai exclusiu per als nois i noies de batxillerat, amb aules de desdoblament i sales d’estudi pensades per afavorir la mobilitat i generar espais de treball cooperatiu, diàleg i estudi personal. D’aquesta manera, possibilitem l’autonomia dels alumnes, en potenciem la creativitat i afavorim el benestar.

Projectes de l’etapa

Coaching tutorial i orientació

Elaborem un plan personalitzat per ajudar cada estudiant a conèixer-se millor i progresssar tant en els aspectes intrapersonals com acadèmics.

 • Acompanyament i seguiment per part d’un coach durant tot el batxillerat, amb el suport del departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola.
 • Comunicació presencial i virtual amb les famílies.
 • Activitats de tutoria que afavoreixen la cohesió del grup.
 • Foment de l’autoconeixement de l’alumne, amb els seus punts forts i aspectes a millorar.
 • Orientació i assessorament enfocats al futur professional de cada estudiant.
Entorn digital d'aprenentatge

 • Cada alumne tindrà el seu correu electrònic institucional per poder accedir i gestionar de manera autònoma les eines i recursos digitals.
 • El professorat compta amb un banc de recursos digital, EduKimple, orientat a l'educació més actual i que promou l'obtenció de sabers i d'habilitats necessàries en el món actual.
 • Emmarcada en la formació tecnològica, oferim als alumnes de batxillerat la possibilitat d'ampliar la seva experiència en impressió 3D i Robòtica a través d'una matèria optativa específica.

 

 

Treballs de recerca

 • El treball de recercar és una oportunitat per a l'estudiant per aprofundir en els seus interessos. Un tutor específic l'acompanyarà en el seu procés de tria de tema, investigació, documentació i elaboració del TR. Un tribunal format per professors de Batxillerat valorarà la defensa del seu TR.
 • S'inicia a 1r curs i es finalitza a 2n curs.
 • Durant el procés, l'alumne té accés a workshops d'habilitats comunicatives per saber com preparar la presentació oral, les entrevistes a experts o les enquestes.
Batxillerat Dual

Els alumnes que ho desitgin poden iniciar, a partir de 3r d’ESO, el programa de Batxillerat DUAL, que els permet obtenir la doble titulació de batxillerat espanyol i americà. Aquest programa permet que els alumnes estiguin matriculats simultàniament a l’escola i en un institut (High School) dels Estats Units a través de la institució escolar Academica Corporation. El Batxillerat DUAL aporta principalment tres valors afegits als estudiants que opten per cursar-lo:

 • Immersió lingüística: els alumnes milloren la seva competència lingüística en llengua anglesa, ja que aquesta és la llengua d’estudi, comunicació i treball.
 • Immersió tecnològica: el programa és 100% online, amb professorat americà, a través de plataformes i eines de comunicació telemàtiques.
 • Maduració personal mitjançant l’autogestió, l’esforç, la responsabilitat i l’organització de l’alumne en l’estudi i el treball.
Proves d'anglès Cambridge i Alemany

 • Preparació dels alumnes de batxillerat per a les proves d’anglès de Cambridge: B2 Fist (FCE) i C1 Advanced (CAE).
 • Tots els alumnes compten amb un Auxiliar de Conversa d'Anglès.
 • Oferim la possibilitat de seguir els estudis d'Alemany a aquells estudiants que han cursat aquest idioma com a segona llengua estrangera durant l’etapa de secundària.
Projecte de lideratge personal (LeaderInMe)

A LeaderInMe (LEM), els alumnes de 1r de batxillerat treballen els 7 Hàbits de l’efectivitat i el lideratge personals.

Els alumnes posen en pràctica la intel·ligència emocional i l’atenció plena tot proporcionant-los principis, conductes i eines, que els ajudaran tant en la seva vida personal com acadèmica i professional..

Revista escolar: Junior Report

Un mitjà d’expressió i d’opinió per als estudiants de 1r de Batxillerat que fomenta la mirada crítica sobre el seu entorn més proper, però també sobre els grans temes de l’actualitat global. La nostra escola forma part de la xarxa d'escoles d'arreu de Catalunya i Espanya que col·laboren amb el projecte RED. Els alumnes practicaran el diferents gèrmeres periodístics. Informen de l’actualitat del seu entorn i aprenen aiIdentificar les ‘fake news’ a partir d’un Pla de Treball i un Pla d’Activitats virtual. Els millors continguts de la xarxa poden publicar-se a Junior Report, diari digital jove de La Vanguardia.

Ràtios petites i oportunitats de millora

 • Després de cada avaluació, oferim als alumnes l'oportunitat de presentar-se a un examen de pujada de nota per millorar la seva mitjana.
 • Els alumnes podran gaudir d'aquelles matèries que escullin com a optatives en grups reduïts.
 • Afavorim un major grau d'aprofundiment i assoliment dels continguts d'aquelles matèries que seran molt importants en el pes de la seva nota mitjana d'etapa.

 

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website