Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Projectes de FEDAC Horta

Projectes de l'escola FEDAC Horta:

A més de dur a terme amb els alumnes els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà2024, a FEDAC Horta participem també en una sèrie de projectes d’escola.

Projecte ESCOLTA'M

Escoltar-nos és la base de la nostra proposta de tutoria personalitzada, basada en el desig d’escoltar, de comprendre, de no jutjar i de transmetre a cadascun dels nostres alumnes: “Tu m’importes”. En aquest projecte, l’alumnat pren el protagonisme en la conversa, mentre que els adults l’ajudem a construir i organitzar el seu pensament des de la vinculació emocional.
Així, dediquem un espai setmanal de comunicació del tutor amb petits grups de tres alumnes durant uns 25 minuts. En aquest espai, parlem sense la pressió de la feina, amb l’objectiu de gaudir i d’acompanyar els alumnes en el seu progrés i creixement personal, capacitant-los per autoavaluar-se, conèixer-se, conèixer els altres i, alhora, establir un vincle afectiu, de seguretat i de confiança que faciliti la convivència i millori el rendiment escolar.

Per saber-ne més

Educació emocional

A través del nostre projecte d’educació emocional ens proposem formar els alumnes en la seva totalitat fent-los competents també en l’àmbit emocional: capaços de reconèixer les seves emocions i les dels altres, de controlar-les i millorar, d’aquesta manera, les seves relacions. En funció de l’edat dels alumnes, organitzem diferents activitats per dotar-los d’estratègies interpersonals i intrapersonals per a un bon equilibri cognitiu i emocional, potenciant així el seu desenvolupament integral.

Matemàtiques vivencials (eMAT)

EMAT és un programa estructurat, divertit i molt efectiu, basat en les intel·ligències múltiples, que ensenya als alumnes destreses i habilitats bàsiques relacionades amb les matemàtiques: numeració, raonament lògic, percepció visual, orientació espacial, geometria i mesura. Seguint sempre les mateixes rutines:

  • Bits d’estimulació primerenca (Ed Infantil)
  • Càlcul mental
  • Joc demostració/ activitat manipulativa o vivencial/matijocs
  • Fitxa
  • Reflexió final (metacognició)

Complementat amb el suport tecnològic de “CiberEmats”

Més informació

Projectes escolars europeus

A FEDAC Horta participem en el programa educatiu eTwinning de la Comissió Europea, que permet l’agermanament de diversos centres escolars europeus i treballar conjuntament fent ús de les eines TIC i d’una plataforma digital. D’aquesta manera, fomentem en els nostres alumnes la dimensió europea, ja que la comunicació i la col·laboració amb escoles d’altres països permet conèixer noves realitats i, alhora, practicar l’anglès i millorar la competència digital.

Etwinning

A l’escola hem rebut els Segells de Qualitat Nacional i Europea per la nostra participació en el projecte “Trails around Europe”. Aquests segells suposen un reconeixement al treball realitzat pels alumnes i docents de FEDAC Horta a l’hora de dissenyar i dur a terme el projecte, tot certificant que ha complert els criteris europeus.

Projectes interdisciplinaris      

Els projectes interdisciplinaris són projectes d’aprenentatge amb activitats on intervenen àrees de coneixement alhora. Així, a les etapes d’educació infantil i primària, totes les àrees es troben interrelacionades en aquests projectes. A l’ESO els projectes interdisciplinaris abasten continguts de dues o més àrees. L’objectiu d’aquests projectes és que els alumnes descobreixin, visquin, s’interessin i experimentin al voltant del tema proposat, a partir dels seus interessos i amb una metodologia de treball cooperatiu i participatiu.

Ambients d'aprenentatge (Montessori)      

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on, a partir de diferents propostes, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… i interactuar amb els altres.
Basat en el mètode Montessori, els ambients d’aprenentatge posen èmfasi en què el desenvolupament intel·lectual es produeix a partir d’allò que l’infant percep, experimenta, identifica, diferencia i recorda. En els ambients d’aprenentatge, el nen és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge, respectant el seu propi ritme i desenvolupant la seva autonomia.
El paper del mestre és d’acompanyament i guia i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Revisem contínuament aquests espais amb l’objectiu d’estimular la curiositat i les vivències dels alumnes. Observem i vetllem perquè es respectin les normes i acompanyem cada nen/a en funció de les seves necessitats. Aquesta metodologia es duu a terme a Educació Infantil:(6 hores) - 8 Ambients

Família-Escola Acció Compartida (FEAC)

El projecte Família-Escola Acció Compartida (FEAC) té com a objectiu posar en comú criteris educatius entre les famílies i l’escola a través del diàleg, i millorar d’aquesta manera les relacions que s’hi estableixen.
Al llarg del curs, organitzem quatre trobades FEAC els dijous al vespre (de 20h a 22.30h), adreçades a tots els pares i mares i educadors interessats de l’escola. Els participants s’organitzen en grups de 10 a 20 persones, formats en funció de l’edat dels fills, per compartir experiències i inquietuds al voltant de l’educació. Les trobades estan conduïdes per “animadors”, preparats amb una formació específica, i amb la participació de docents de l’escola en cada grup.
Les trobades FEAC de FEDAC Horta estan coordinades per la Susana Rey.

Més informació

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website