Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Educació primària

Educació Primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Al llarg de l’educació primària potenciem les competències i els talents personals de cada alumne perquè iniciï el camí cap a l’autoconeixement i la configuració d’una personalitat pròpia i autèntica. Tot buscant l’excel·lència acadèmica, oferim una formació integral dels nens i nenes perquè siguin persones amb capacitat crítica, solidàries i receptives a les necessitats de l’entorn social. Per aconseguir una atenció personalitzada acurada, dediquem dues hores de codocència (dos mestres a l’aula) setmanals a cada grup.

Projectes de l’etapa

Treball per projectes

Les àrees de medi i llengües es treballen amb la metodologia de l’aprenentatge per projectes, per tal d’aprofitar la motivació i coneixements previs dels alumnes i aprofundir en allò que es vol aprendre. Una hora setmanal serà codocentada a tots els grups de primària a l’àrea de medi social per poder atendre millor la individualitat dels alumnes. Als cursos de 2n, 4t i 6è es dedica una setmana a treballar un projecte de manera interdisciplinar, per tal que quedin relacionades totes les àrees de coneixement i hi intervenen tots els mestres especialistes.

 • 2n EP: El sistema solar
 • 4t EP: Etapes de la història; La meva salut
 • 5è EP: Edat mitjana
 • 6è EP: Book trailers; Creem una illa
Matemàtiques manipulatives i vivencials (EMAT)

Dediquem cinc hores setmanals a les matemàtiques manipulatives i vivencials a través del programa EMAT, basat en les intel·ligències múltiples, i amb el suport de Tekman Books i CiberEmats. EMAT ens permet treballar les matemàtiques d’una manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels nens i nenes mitjançant diferents activitats i propostes:

 • Càlcul mental / problema del dia
 • Joc demostració / activitat manipulativa; Matijocs; Rutines de pensament
 • Fitxa de l’alumne
 • Reflexió final (metacognició)
Apadrinament lector

L’apadrinament lector reforça i potencia la comprensió lectora en llengua catalana, castellana i anglesa. En aquest projecte, alumnes de diferents nivells col·laboren per gaudir de la lectura, alhora que estableixen relacions d’ajut i aprenen a ser responsables i a organitzar-se.

Arts/Science (projecte lingüístic 3L)

A més de les tres hores setmanals d’anglès, utilitzem la llengua anglesa com a llengua vehicular per impartir els continguts de les àrees de plàstica (Arts & Crafts) i medi natural (Science). Segons el curs, canviem la matèria que impartim en anglès per tal que el vocabulari adquirit pugui variar i ser ampliat.

 • P1 i P2; P5 i P6: Arts & Crafts
 • P3, P4, P5 i P6: Science
Ambients d'aprenentatge

A educació primària comptem amb diferents ambients d’aprenentatge. A través del joc, aquests ambients estimulen el desenvolupament cognitiu i els talents dels alumnes, a més d’incentivar la comunicació i el treball col·laboratiu.

 • Costura: Aprenem a teixir i cosir amb agulles grans i amb diferents materials i teixits.
 • Viatgem pel món: Aprenem a llegir els mapes, a situar els països al món, a conèixer les banderes i la fauna de cada lloc. També descobrim monuments característics de cada país.
 • MatiFUN: Posem en pràctica les matemàtiques de manera lúdica amb jocs matemàtics, Matijocs, jocs de raonament, de construcció, de circuits de bales, Kappla...
 • Jocs de taula: Llegim les instruccions dels jocs de taula, les entenem i comencem a jugar. Aprenem a seguir unes normes i a posar-nos d’acord. I també aprenem a guanyar i perdre.
 • Joc de paraules: Gaudim del llenguatge fent mots encreuats i sopes de lletres, ordenant frases, desxifrant jeroglífics i missatges secrets, entre altres jocs.
 • CreaActivitat: Creem un paisatge, un conte o una història i la representem. Ens disfressem com a les fotografies. A la botiga, juguem a comprar i vendre. Activem la creativitat.
 • Robotics: Aprenem nocions de robòtica amb LEGO Doodle i els iPads. Construïm un petit robot que hem d’aconseguir obeeixi les nostres ordres digitals.
 • Invents: Descobrim els invents més rellevants del món; qui van ser els seus inventors i quan i com ho van aconseguir. Un treball de recerca a través d’internet.
 • Musicatlitza’t: Practiquem ritmes, interpretem partitures en instruments de percussió. Juguem a Ritmo y Bola. Escoltem música i ballem.
 • Tastet d’art: Potenciem la creativitat a través de diferents propostes d’expressió artística, deixant llibertat perquè cada alumne triï el que li sigui més adient.
Projectes escolars europeus (eTwinning)

A 4t, 5è i 6è de primària participem en el programa europeu eTwinning, que ens agermana amb altres escoles de la Unió Europea. A través de les noves tecnologies, mantenim el contacte per escrit i online amb alumnes d’un altre país. Així, compartim experiències i aprenentatges mentre posem en pràctica la llengua anglesa com a eina de comunicació.

Més informació

Treball cooperatiu

En el treball cooperatius els alumnes s’organitzen en petits grups per aconseguir uns objectius comuns. La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de mira diferents permeten que els nens i nenes aprenguin coses noves, rectifiquin i consolidin o refermin aprenentatges assolits. Totes aquestes interaccions ajuden els alumnes a establir relacions solidàries, respectar perspectives i desenvolupar habilitats socials.

Projecte Chromebook

El projecte Chromebook permet que els alumnes s’introdueixen progressivament en les eines de l’entorn G Suite (Google for Education), de manera que aprenen a crear documents, presentacions, fulls de càlcul, sites…

A 1r, 2n i 3r de primària els alumnes es comencen a familiaritzar amb els ordinadors Chromebook a través dels cinquanta ordinadors que tenen a la seva disposició per utilitzar en activitats puntuals. A partir de 4t de primària, tots els alumnes de l’escola ja disposen d’un ordinador Chromebook d’ús individual.

Aprenentatge-Servei

Els projectes Aprenentatge-Servei (ApS) responen a dos grans objectius que ens marquem com a escola: fomentar l’aprenentatge dels alumnes i ser motor de canvi per transformar el nostre entorn. Així, els alumnes fan un servei a la societat mentre assoleixen aprenentatges.

Alguns dels projectes ApS que treballem a FEDAC Horta són els següents:

 • Cantada de nadales a residències d’avis
 • Apadrinament d’alumnes petits per alumnes més grans de l’escola
 • Campanya de difusió a favor del Banc de Sang
 • Apilo piles
 • Campanya a favor de l’alimentació i hàbits saludables
Escola sostenible

Dins del projecte d’escola sostenible i al llarg de tota la primària, impulsem diferents activitats a favor del medi ambient. L’objectiu és que els nens i les nenes siguin conscients de l’impacte de les nostres accions en el planeta i actuïn en conseqüència de forma activa i responsable.

Algunes de les activitats que duem a terme són les següents:

 • Dia de la fruita
 • Embolcalls sostenibles
 • Recollida selectiva de deixalles
 • Estalvi energètic
 • Menjar i hàbits saludables
 • Hort escolar
 • Programa de reducció de residus

Matèries complementàries

Dins de l’horari escolar, impartim un conjunt de d’activitats complementàries per a tots els nens i nenes. Aquestes activitats reforcen el nostre projecte educatiu i afavoreixen la formació integral dels alumnes de primària. Algunes d’aquestes són impartides per dos mestres dins l’aula per tal d’arribar més i millor a tots els alumnes:

 • Natació
 • Projecte d’Activació de la Intel·ligència (PAI)
 • Escolta’m 
 • artTIC 
 • TUtopia 
 • Oratòria
 • Bloom Comunica
 • LideratgeS (LeaderInMe -LEM)

Consulta els detalls de les matèries complementàries

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website