Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Mock Exams a secundària

Mock Exams a secundària

La setmana passada, els estudiants de 4t d’ESO van enfrontar-se als Mock Exams, un simulacre dels exàmens del First Certificate in English (FCE). Aquells que ja havien superat anteriorment aquest nivell van fer el Certificate in Advanced English (CAE). Aquestes proves consten de quatre parts diferenciades: listening, writing, use of English i speaking.

L’organització dels Mock Exams proporciona als estudiants una oportunitat per a la preparació intensiva dels exàmens oficials d’anglès i els permet demostrar el seu nivell segons els estàndards internacionals. L’aplicació dels criteris de correcció emprats en els exàmens oficials assegura la mesura precisa de les habilitats lingüístiques dels estudiants.

En cas d’obtenció de resultats satisfactoris, els alumnes tenen l’opció de presentar-se a les proves per aconseguir la titulació oficial, un pas significatiu en el seu desenvolupament educatiu i professional.

El projecte lingüístic és un dels eixos més importants del nostre projecte educatiu. Aquesta iniciativa destaca el compromís de l’escola amb la formació integral de l’alumnat en un món cada vegada més globalitzat i interconnectat. 

Si voleu saber quins van ser els resultats del curs passat, podeu llegir aquesta notícia.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website