Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Ens iniciem en els escacs educatius

Ens iniciem en els escacs educatius

Aquest curs s’han implementat els escacs educatius a la nostra escola, des de l’infantil 3 fins a primària 3, com a part de les hores complementàries del centre. Aquest projecte és propi de les escoles FEDAC i serveix com a eina pedagògica per a diverses finalitats:

  • Desenvolupar les funcions executives de la ment, com ara el pensament lògic matemàtic i les estratègies metacognitives.
  • Treballar els valors a través d’activitats lúdiques i motivadores.
  • Millorar l’atenció i la concentració dels alumnes.
  • Augmentar la motivació per aprendre.
  • Desenvolupar habilitats socials i afectives, com l’empatia, la paciència i el respecte mutu.
  • Utilitzar els escacs per ensenyar la resolució de problemes, el pensament creatiu i el raonament abstracte.

A la nostra escola, les activitats es distribueixen de la següent manera:

A infantil 3, introduïm els “preescacs“. Ens centrem en l’orientació espacial i la direccionalitat mitjançant un taulell gegant on els nens juguen com a cavallers. A infantil 4, passem a una batalla de peons amb el mateix taulell gegant, i comencem a introduir el moviment de la torre. A infantil 5, ens centrem completament en la batalla i en el joc estratègic de la torre. Tot aquest treball l’ambientem amb contes i cançons, que ajuden els infants a comprendre el funcionament del joc.

De primer a tercer de primària, incorporem els escacs de forma trimestral al currículum. Treballem amb l’escaquer, assignem un nom a cada casella i fem activitats com el joc del mocador o creem un escaquer amb gomets. La introducció de les peces és  gradual. L’objectiu és construir una comprensió progressiva de les peces i fomentar l’estratègia des de les primeres etapes.

Està demostrat que la pràctica dels escacs en nens i nenes en edat escolar afavoreix el seu desenvolupament. Afavoreix la capacitat de concentració, la resolució de problemes, la presa de decisions, l’aprenentatge a partir de l’error, la motivació, la responsabilitat, l’empatia envers els companys, la perseverança per continuar aprenent i millorant…

Sabeu jugar a escacs? Teniu uns infants experts a casa que us en poden ensenyar! 

CreaEscola Quality Certificate for Education Website