Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Competències Bàsiques

Competències Bàsiques

Resultats per sobre de la mitjana de Catalunya

Els resultats de les competències bàsiques de la nostra escola, un any més, estan en tots els casos per sobre de la mitjana de Catalunya. Són especialment positius en l’àmbit lingüístic (català, castellà i anglès) i molt bons en la competència matemàtica i cientificotecnològica. 

La passada primavera, es van fer a tots els centres educatius les proves de competències bàsiques de final d’etapa: 6è de primària i de 4t d’ESO. Es tracta d’una avaluació objectiva, amb professorat aplicador d’altres centres i amb correcció externa. Es duen a terme en dos matins i són de caràcter obligatori.

Aquests últims cursos, l’escola ha activat diversos plans d’actuació per tal d’aturar les possibles repercussions de la pandèmia a les aules i per tal de garantir la qualitat educativa i el funcionament del nostre projecte. Celebrem, doncs, aquests fantàstics resultats. Estem molt orgullosos del nostre alumnat!