Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Analitzem ADN al laboratori de l’escola

Analitzem ADN al laboratori de l’escola

Una de les pràctiques que es fa a l’escola és poder veure el material genètic de les nostres cèl·lules a ull nu, sense necessitat d’emprar el microscopi o la lupa binocular.  Trepitjar el laboratori és una forma vivencial d’aproximar-se a la biologia i al món de la ciència.

Les pràctiques de laboratori són un dels trets diferencials i de qualitat del nostre centre. A 4t d’ESO, l’alumnat matriculat a l’assignatura optativa de Biologia comença a familiaritzar-se amb el material, les maneres de treballar, les normes i el comportament que regeixen la recerca científica. A 1r i 2n de batxillerat s’aprofundeix en aquesta dinàmica, tot reproduint les activitats i la rutina d’un laboratori professional.

Les pràctiques són diverses i sempre estan relacionades amb els temes que s’estan treballant a l’aula (microorganismes, lípids, biodiversitat, etc.). La classe es divideix en grups de quatre que es mouen lliurement per aquesta dependència. Abans de cada sessió, els participants ha de llegir un protocol i seguir estrictament les indicacions, molt clares i específiques, que hi figuren. En acabat, els grups comparteixen els resultats, ja que fan un informe en què detallen el llistat del material utilitzat i els resultats obtinguts, tant si han estat correctes com si no han estat encertats. Aquesta autoavaluació és molt enriquidora i serveix per entendre millor l’apartat teòric de la matèria, com es pot apreciar, per exemple, en la comprensió i la resolució de les proves d’accés a la universitat. En qualsevol cas, la finalitat primordial de les pràctiques és conduir els nostres alumnes pel camí de la investigació científica en àmbits com la farmàcia o la bioquímica, entre altres.