Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Ambients d’aprenentatge a infantil

Ambients d’aprenentatge a infantil

Des de la motivació, aprenen. Aquesta és la idea que fonamenta el dia a dia del nostre centre, i el projecte «Ambients» n’és un bon exemple. Es tracta d’una metodologia d’aprenentatge innovadora que, a través del joc, estimula el desenvolupament intel·lectual dels nens i nenes, a més de les relacions d’ajuda i la col·laboració.

Tres cops a la setmana, els infants d’I3, I4 i I5 treballen plegats distribuïts en set àmbits de manera que poden decidir lliurement cap a on orienten els seus interessos aquella tarda:

1. Capità Enciam. A l’hort de l’escola, les criatures prenen contacte amb la natura i en tenen cura. També fan jocs amb objectes naturals per treballar el llenguatge matemàtic.

2. Ja t’ho faràs. L’educació visual i plàstica n’és la protagonista. Els nens i les nenes s’entreguen a la pintura en un clima absolutament lúdic i distret.

3. Let’s keep fit. L’aprenentatge es trasllada a l’aula de psicomotricitat i en anglés. Aquells que necessiten moviment podran fer jocs, circuits i altres propostes d’allò més divertides.

4. Exploradors. Continents, països, viatges… L’alumnat descobreix com d’apassionant pot arribar a ser la geografia i el món que els envolta.

5. Hi havia una vegada. A través dels contes fan volar la seva imaginació i gaudeixen d’històries alegres i plaents. A banda, hi haurà espai per a les disfresses.

6. Sapiens. Experiments i construccions, a banda de molta psicomotricitat fina. Tot un horitzó per albirar, imaginar i observar.

7. Constructors: aquest és l’espai per a la construcció: muntar, desmuntar i crear amb diferents materials, com peces de LEGO o cotxes.

Per garantir una atenció més personalitzada, cada grup està format per 20 alumnes. Les sessions comencen i acaben de la mateixa forma: fan una rotllana per compartir allò que han après. Com que es barregen els tres cursos, els més grans ajuden els més petits en un apadrinament en què socialitzen i treballen a la vegada. Els infants aprenen des de la inquietud, la voluntat i l’autogestió, el camí més directe per desenvolupar l’esperit crític.