Campoamor 49 - 08031 Barcelona

934 275 496

Complementària de natació

Complementària de natació

Infantil ja gaudeix de les primeres classes de natació

L’alumnat del nostre centre, des d’infantil 4 fins a 4t de primària, ja gaudeix de les classes de natació. Es tracta d’una matèria complementària que duem a terme a l’Horta Esportiva, l’equipament de referència del barri. Els nens i les nenes, a més d’aprendre a nedar, descobreixen que el respecte, la constància i la companyonia són valors fonamentals en la pràctica de l’esport i en la vida quotidiana.

Un cop a la setmana, fan 45 minuts de treball a l’aigua, amb els controls generals d’assistència, puntualitat i actitud, així com els de tipus tècnic, que indiquen el nivell assolit. L’entrenament varia contínuament i s’hi inclouen exercicis i jocs que resulten atractius i motiven les criatures. L’objectiu és passar-ho bé en aquest aprenentatge tan necessari i jugar en un medi que no és l’habitual.